Jamuan Hari Raya Dan Klik Dengan Bijak

29 Jun 2018 | Jumaat
10.00 pagi – 11.30 pagi | Pusat Internet Rumah Pangsa Sri Alam, Johor

Tujuan:
1. Merapatkan hubungan antara komuniti sekitar Pusat Internet dengan staff Pusat Internet.
2. Memberi pendedahan kepada komuniti tentang cara menggunakan internet dengan bijak dan selamat.

Kelebihan:
Memberi pendedahan kepada komuniti tentang cara menggunakan internet dengan bijak dan selamat.

Penglibatan:
Para Peserta.

Perlaksanaan aktiviti:
Klik Dengan Bijak adalah sebuah program yang membudayakan penggunaan internet secara positif berteraskan 3 aspek iaitu keselamatan, kewaspadaan dan tanggungjawab yang menitikberatkan kawal selia kendiri (self-regulation) dalam membendung masalah penyalahgunaan internet.

Aktiviti Sokongan:
- Jamuan.
- Penyampaian Hadiah.

Berikut adalah gambar semasa aktiviti dijalankan:Kembali ke halaman utama